Genealogie in Suid Afrika

Indien jy ‘n nuweling is tot Suid Afrikaanse genealogie het jy dalk baie vrae. Hier is ‘n paar antwoorde op die mees gestelde vrae. Die vrae en antwoorde is goedgunstiglik deur Steve Hayes verskaf.

Waar is die beste plek om te begin?

As jy op die internet vra het jy waarskynlik toegang tot ‘n webblaaier. Een van die beste plekke om met genealogie in Suid Afrika te begin is hier: http://home.global.co.za/~mercon/ 

Waar kry ek Suid Afrikaanse Sensus Rekords?

Die kort antwoord is: Nerens

Suid Afrikaanse sensus rekords word vernietig nadat statistiese inligting daruit verkry is en word dus nie deur Suid Afrikaanse Genealoë gebruik nie

Wat gebruik Suid Afrikaanse Genealoë dan?

Een van die beste plekke om te begin is die boedels van gestorwenes. Dit het normaalweg ‘n sterftekennis wat die name van die ouers, eggenote en kinders van die gestorwene, of as die gestorwene ongetroud was die name van sy broers en susters behoort te gee (maar nie altyd nie).

Die boedels het testamente indien enige en die boedelrekenings behalwe in die Kaap waar testamente en boedelrekenings apart van die sterftekennise gehou is vir die ouer boedels. Die ouer boedels is in die argiewe en jy kan by die volgende skakel daarvoor soek.

http://www.national.archives.gov.za/naairs_content.htm

Maak seker jy lees die inleiding en verduideliking voordat jy begin soek.

Waar kry ek Suid Afrikaanse Skeepslyste?

Eerstens, Skeepslyste is nie ‘n goeie plek om te begin soek nie. Dit is onvolledig en oral-oor. Indien jy wil weet of ‘n familielid na Suid Afrika gekom het en hier gesterf het, kyk na die boedels van afgestorwenes nie die skeepslyste nie.

In die meeste gevalle is skeepslyste ‘n laaste strooihalm of ‘n bron van “vuller” inligting om die familiegeskiedenis af te rond.

Tweedens, as jy skeepslyste wil gebruik moet jy weet waar jou voorouers vandaan kom en min of meer wanneer. As die antwoord Duitsland 1859 is, is die skeepslyste gepubliseer (Werner Schmidt-Pretoria, Deutsche Auswanderung nach Sued-Afrika im 19 Jahrhundert_). Daar is ook ander gepubliseerde skeepslyste maar dit is gefragmenteerd.

Indien jy voorouers soek wat na Suid Afrika tussen 1890 en 1925 emigreer het, is “South Africa Magazine” ‘n moontlike bron. Dit was in Londen gepubliseer. Johannesburg se openbare biblioteek en die Nasionale biblioteek in Pretoria het onvoledige reekse. Hulle het lyste van passasiers vanaf Britse hawens na Suid Afrika en passasiers van Suid Afrikaanse hawens na die Verenigde Koningkryk. (soms ook na ander plekke) “South Africa Magazine” is ‘n nuttige bron as jy dit kan vind omdat dit ook geboorte, huweliks en sterftekennisgewings en ander persoonlike nuus het, gewoonlik van die ryker lede van die samelewing.

Hoe kry ek ‘n geboortesertifikaat?

Met moeite. Eerstens, om vir een aansoek te doen benodig jy waarskynlik die inligting wat jy van die sertifikaat wil kry. Dit is die eerste struikelblok. Die volgende 20 is amper net so erg. Geboortesertifikate is duur. Dit neem lank om een te kry. Die indekse is nie oop vir die publiek nie, wat beteken dat jy nie iemand anders kan vra om dir vir jou na te slaan nie. Vir meer inligting en aanseokvorms sien:
http://www.home-affairs.gov.za/

Die goeie nuus is dat die “Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints” (LDS, Mormone) mikrofilms van sommige van die registers gemaak het. As die inligting in die register wil h ê in plaas van ‘n amptelike sertifikaat kan jy daar probeer.

As jy will weet wat die LDS het, gaan na hulle webblad:

http:// www.familysearch.com of http://www.familysearch.org

,

Klik op LIBRARY, Klik op FAMILY LIBRARY HISTORY CATALOGUE,

Klik op PLACE NAME tik South Africa

Klik op Civil Registration Klik op HERE reg onder om ‘n drukbare kopie te kry.

Hoe kry ek ‘n Huweliksertifikaat?

Huweliksertifikate het min nut vir genealoë in Suid Afrika. Dit gee nie die name en beroepe van ouers nie en net so moeilik om te kry as geboortesertifikate.

Vir meer inligting om huweliksertifikate te kry sien:

http://www.home-affairs.gov.za/

Jou beste kans om ‘n huweliksertifkaat te kry is wanneer die paartjie geskei het en jy ‘n kopie in die skeirekords vind. SOMMIGE skeirekords is in die argiewe en jy kan hulle hier vind:

http://www.national.archives.gov.za/naairs_content.htm

Die argiefverwysings na skeisake noem soms “illiquid cases” of “opposed applications”, en partykeer beide. Maak seker dat jy die regte dokumente bestel. Hulle kan nogal nuttig wees. Dikwels kry jy allerande geraamtes in die kas oor jou voorouers – privaatspeurder verslae oor egbreuk, waar en met wie byvoorbeeld. Die name end ouderdomme van minderjarige kinders en wie voogskap verkry het verskyn ook.

As jy nog steeds ‘n huweliksertifikaat (of geboortesertifikaat wil hê moet jy aansoek doen by:

The Department of Home Affairs,

Private Bag X114,

Pretoria,

0001.

Gewoonlik wil hulle weet wat se tipe inligting jy hoop om van die sertifikaat te kry voordat hulle dit uitreik. Huwelike was nasionaal geregistreer vanaf 1923 tot 1976 en na 1994. Sommige “Tuisland” huwelike was apart geregistreer tussen 1976 en 1994. Voor 1923 was die registrasies in die verskillende provinsies en voor 1910 in die verskillende kolonies. Voor 1902 was dit in die verskillende republieke en kolonies. Jy moet nog steeds by die selfde plek aansoek doen maar onthou dat die ouer registers in die argiewe gehou word, en om ‘n sertifikaat uit te reik moet dit vanaf die argief na die “Department of Home Affairs” oorgedra word en dan weer teruggestuur word. Dit kan lank neem.

Gaan kyk ook in die “geboortesertifikaat” afdeling hoe om uit te vind of van die huweliksregisters deur die LDS verfilm is.

Voor omtrent 1895 was huwelike in baie plekke slegs in kerk registers opgeteken.

Die situasie is baie meer ingewikkeld as hier bo beskryf, maar die algemene beskrywing behoort jou ‘n idee te gee van die struikelblokke en verdere vrae

Wat as my familie in ‘n ander deel van Afrika was?

Probeer om te vra op die “African Genealogy mailing list” sien:

http://groups.yahoo.com/group/afgen/

Waar kry ek kerkrekords?

Met moeite. Daar is meer as 8000 verskillende godsdiensgroepe in Suid Afrika en baie mense verander van groep 3 of meer keer in hulle lewens. Mense trek na ‘n nuwe dorp, sluit by ‘n nuwe kerk of godsdiens aan of word agnosties of ateiste. Die rekords van die groepe is ook oraloor versprei. Sommige van die groter groepe het hulle rekords gesentraliseer, maar die meeste het nie. Dit word in plaaslike kerke gehou en kan beskadig of vernietig word deur vog, suur papier of ink, insekte, muise, brand of vloede of dit word eenvoudig weggegooi deur oorywerige skoonmakers. Sommige van die kleiner groepe hou baie swak rekords. Vervalsde huweliksertifikate is algemeen, veral in plattelandse gemeenskappe. As jy weet van watter groep jou voorouers was, waar hulle gebly het, wanneer kinders gebore was of getrou het kan jy op die e-poslyste vrae soos “Waar is die Petrusburg Gereformeerde Registers vir die periode 1890-1900?” vra.

In die algemeen sal jy sukkel om kerkregisters te kry as jy nie die groep, tyd en plek ken nie.

Waar kry ek militere rekords?

Documentation Centre of the SANDF

Department of Defence

DOCUMENTATION CENTRE

Private Bag X289

Pretoria

0001

South Africa

Email: [email protected]

Tel 012-322-6350 ext 227

Fax 012-323-6360

Hoe meer inligting jy gee, hoe vinniger kan hulle jou help.

Hulle het ‘n kaartindeks van militêre personeel wat in die Eerste en Tweede wereldoorloë gedien het. Die indeks gee die diensnommer wat gebruik kan word om meer volledige diensrekords te bekom.

Waar kry testament rekords?

By die boedels van gestorwe persone. Sien:
http://www.national.archives.gov.za/naairs_content.htm

Ek het ‘n soektog op die argiewe gedoen: wat beteken goed soos DEPOT en VOLUME?

Sien die waarskuwing hierbo: Maak seker jy lees die inleiding en verduideliking voordat jy begin soek. As jy nie het nie doen dit nou:

http://www.national.archives.gov.za/fields.htm

Wat doen ek volgende?

Gaan na: http://home.global.co.za/~mercon/sagen.htm en volg die skakels!

Nog meer inligting

Vir omvattende inligting oor Genealogie in Suid Afrika is Daniel Jacobs se Handleinding vir Familie Navorsing ‘n baie goeie bron.

This entry was posted in Artikels/Articles, Genealogy/Genealogie and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.