Greyling Familie Webtuiste

Welkom by die Greyling Familie Webtuiste. Hierdie webtuiste is geskep om die stamboom navorsing oor die Greyling Familie deur Arnold Greyling te publiseer. Die hoof fokus is om die voorouers van Arnold Greyling (Die outeur van hierdie blad) na te vors maar algemene stamboom data van die Greyling familie in Suid Afrika sal ook hier publiseer word.

Let asseblief op dat die data wat hier verskyn van verskeie bronne ingesamel is. Die akkuraatheid van die data is nie altyd bevestig nie. Die data is vry om te gebruik maar haal asseblief die gegewe bronne aan indien jy dit publiseer. Dit is ook ‘n goeie idee om die data onafhanklik te verifieer. Dit is nie ‘n vereiste nie maar sal waardeer word as jy Arnold Greyling by greylina (by) greyling.za.org laat weet as jy data wat hier verskyn iewers anders publiseer.

Die volgende skakel vertoon die nasate van Jan Greyling die stamvader van die Greylings in Suid Afrika asook die voorsate van Arnold Greyling die outeur van hierdie weblad. Die stamboom verteenwoordig dus nie net die Greylings nie maar ook ander families o. a. Greyvenstein, Schietekat , Vink en Laing.

Die Greyling Familie in Suid Afrika Hierdie is die volledige databasis van Arnold Greyling se navorsing. Hierdie webblad maak gebruik van webtrees wat uitgebreide aanskou en soek moontlikhede bied.

Die nasate van Jan Greyling Hierdie webblad vertoon slegs die nasate van Jan Greyling wat 1725 in die Kaap aangekom het. Hierdie webblad maak gebruik van webtrees wat uitgebreide aanskou en soek moontlikhede bied.

Alternatiewe weblad oor die Greyling Familie in Suid Afrika ( Publikasie 1 Februarie 2008)

Hierdie is die Schietekat stamboom waar die Schietekat en Vink inligting in die Greyling stamboom verkry is. Die navorsing is hoofsaaklik deur Hentie Joubert gedoen en per e-pos beskikbaar gestel. Verdere data is deur Renier Schietekat beskikbaar gestel. ‘n Groot deel van die data is deur familiegesprekke bevestig.

Indien jy enige data hier wil publiseer wat betrekking het tot die Greyling familie in Suid Afrika kontak asseblief Arnold Greyling by greylina (by) greyling.za.org