Add to the clippings cart

Number of generations

Number of generations

Number of generations

Family tree clippings cart

Record Remove
Jan Hendrik GREYLING
Christoffel HEYMANS
Abraham SCHIETEKAT
E-pos Hardie Joubert aan Jan Greyling
Geslagsregisters van die ou Kaapse Families Volume 2
Importing Gedcom (12 July 2007 - 9:16)
Suid-Afrikaanse Binnelandse Sake
Uitgevaren voor de Kamers van de VOC http://voc.websilon.nl/detail.aspx?ID=330049